De Erich stamboom

Sporen van een opvallende familienaam

Erich's onder de wapenen
In dit album heb ik alle bestanden verzameld die te maken hebben met de combinatie van Erich's en militarisme.


Treffers 1 t/m 31 van 31    » Zie Galerij     » Dia voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
De dienstplicht registratie van Antonius Erich
De dienstplicht registratie van Antonius Erich
 
 
2
De dienstplicht registratie van Antonius Erich
De dienstplicht registratie van Antonius Erich
 
 
3
De dienstplicht registratie van Franciscus Erich
De dienstplicht registratie van Franciscus Erich
 
 
4
De dienstplicht registratie van Antoon Erich
De dienstplicht registratie van Antoon Erich
 
 
5
De dienstplicht registratie van Franciscus Erich
De dienstplicht registratie van Franciscus Erich
 
 
6
De dienstplicht registratie van Franciscus Erich
De dienstplicht registratie van Franciscus Erich
 
 
7
De dienstplicht registratie van Frans Erich
De dienstplicht registratie van Frans Erich
 
 
8
De dienstplicht registratie van Hermanus Erich
De dienstplicht registratie van Hermanus Erich
 
 
9
De dienstplicht registratie van Johannes Erich
De dienstplicht registratie van Johannes Erich
 
 
10
De dienstplicht registratie van Johannes Gerardus Antonius Erich
De dienstplicht registratie van Johannes Gerardus Antonius Erich
 
 
11
De dienstplicht registratie van Johannes Theodorus Erich
De dienstplicht registratie van Johannes Theodorus Erich
 
 
12
De dienstplicht registratie van Johannes Wouter Erich
De dienstplicht registratie van Johannes Wouter Erich
In dit document is te lezen dat Johannes niet in dienst hoeft omdat hij de "enig wettige zoon" is. Dit komt omdat bijna twee jaar eerder zijn oudere broer Frans is overleden. 
 
13
De dienstplicht registratie van Petrus Fredericus Erich
De dienstplicht registratie van Petrus Fredericus Erich
 
 
14
De dienstplicht registratie van Theodorus Erich
De dienstplicht registratie van Theodorus Erich
 
 
15
De dienstplicht registratie van Wietze Erich
De dienstplicht registratie van Wietze Erich
 
 
16
De dienstplicht registratie van Wouter Herman Erich
De dienstplicht registratie van Wouter Herman Erich
 
 
17
Een briefkaart van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Een briefkaart van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Nog een kaart van Fanciscus naar zijn vrouw Jannetje Erich-Min. Verzonden tijdens zijn diensttijd in de eerste wereldoorlog. Verzonden op 29 jan 1918. 
 
18
Een briefkaart van Jannetje Erich-Min
Een briefkaart van Jannetje Erich-Min
Deze briefkaart is door Jannetje verzonden aan haar echtgenoot Franciscus Theodorus Albertus Erich. Die in de eerste wereldoorlog in militaire dienst zat. 
 
19
Een prentbriefkaart van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Een prentbriefkaart van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Franciscus Erich in militaire dienstplicht (1917). Dit was tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918). Nederland was toen "Neutraal" maar wel in verhoogde staat van paraatheid. Dit mooie exemplaar is mij toegezonden door kleindochter Jose Arends uit Australië. Frans staat als eerste aan de linkerkant van de foto. Deze kaart is verzonden naar zijn vrouw Jannetje Erich-Min. 
 
20
Groot verlof voor Johannes Theodorus
Groot verlof voor Johannes Theodorus
In de Leeuwarder Courant van 4 juni 1910 staat vermeld dat Johannes Theodorus van de burgermeester van Leeuwarden groot verlof krijgt. Wat inhoudt dat je millitaire dienstpicht vervuld is en dat je je klofje mee mag nemen naar huis om in geval van nood uit te kunnen weer in dienst te kunnen treden. 
 
21
De dienstplicht registratie van Antonius Erich
De dienstplicht registratie van Antonius Erich
 
 
22
Franciscus in het 08e Regiment Infanterie
Franciscus in het 08e Regiment Infanterie
Net zo als zijn vader heeft ook Franciscus in het leger gediend. Hij diende van 1814 (leeftijd 16) tot 1822 (leeftijd 24)bij het 08e Regiment Infanterie te 's-Gravenhage. Hij werd in 1817 (leeftijd 21) bevorderd tot officier.
Had de volgende kenmerken: Blozend, bruine ogen, bruin haar, bruine wenkbrauwen een bruine vlek aan de rechter zijde van de mond.

"Netherlands Army Service Records, 1807-1929," 08e Regiment Infanterie > image 266 of 317; Nationaal Archief, Den Haag (National Archives, The Hague). 
 
23
Frans Erich als militair in Het regiment Nationalen Van Brakel nr. 10
Frans Erich als militair in Het regiment Nationalen Van Brakel nr. 10
Het door Rene Haantjes gevonden document waaruit blijkt dat Frans Erich leeftijd 59 (in jan. 1822) genoemd wordt in een huwelijkse bijlage als getuige. In het document staat “dat zijn vader Johannes Adrianus Stoelmans in leven soldaat in het jaar achttienhonderd twee te Thiel is overleden. Gevende voor redenen van wetenschap als de drie eerste getuigen dat zij met hem onder het regiment van Brakel hebben gediend.”. Dit is een goede aanleiding om in militaire bronnen te gaan zoeken in de hoop meer over hem te weten te komen. 
 
24
De registratie van Anton in het register van de mariniers
De registratie van Anton in het register van de mariniers
Hoe in dienst gekomen:

Den 10 October 1881 geengageerd als Marinier 3e klasse voor den tijd van zes jaren handgeld Honderd vijftig Gulden. Is ingeschreven voor de militie in 1881 voor de gemeente Leeuwarden onder nummer. 42. 8 mei 1882 ter inlijving bij de Militie bestemd.

Op 1 februari 1885 bevorderd tot marinier 2e klasse.
Op 1 januari 1886 het certificaat van goed gedrag uitgereikt gekregen.

Twee keer aantekening van "Uitstekende daden":
Aan boord van de Huchtfehys ? te Amsterdam van 15 april 1883 tot 25 oct 1884.
En aan van de Admiraal van Wassenaar van 18 mei 1885 tot 21 sept 1887

Heeft op 10 oktober 1887 de dienst verlaten. 
 
25
De dienstplicht registratie van Franciscus Theodorus Erich
De dienstplicht registratie van Franciscus Theodorus Erich
 
 
26
Dienstplicht registratie van Anton Erich
Dienstplicht registratie van Anton Erich
 
 
27
Dienstplicht registratie van Egidius Theodorus Erich
Dienstplicht registratie van Egidius Theodorus Erich
 
 
28
Dienstplicht registratie van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Dienstplicht registratie van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Vrijstelling op basis van broederdienst. Maar vlak hierna blijkt hij toch in dienst te moeten ik denk door de uitbraak van de 1e wereld oorlog. 
 
29
Dienstplicht registratie van Franciscus Theodorus Albertus Erich
Dienstplicht registratie van Franciscus Theodorus Albertus Erich
 
 
30
Dienstplicht registratie van Martinus Johannes Erich
Dienstplicht registratie van Martinus Johannes Erich
 
 
31
Dienstplichtregistratie van Johannes Hendrikus en achterneef Johannes Wouter Erich
Dienstplichtregistratie van Johannes Hendrikus en achterneef Johannes Wouter Erich