De Erich stamboom

Sporen van een opvallende familienaam

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 245

      «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Beroep: naaister
Bij huwelijk 21 jaar oud 
Essink, Hermina (I364)
 
52 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. (I505)
 
53 Beroep: Timmerman
Bij huwelijk 25 jaar oud 
Waanders, Jan (I755)
 
54 Beroep: Timmerman
Geloof: RC 
Erich, Johannes Sjabbes (I256)
 
55 Beroep: Timmerman Waanders, Nicolaas (I757)
 
56 Beroep: Timmerman en caf? houder
Geloof RC
Het gezin vertrekt 19-10-1917 naar Utrecht 
Erich, Franciscus (I201)
 
57 Beroep: Timmerman, Aannemer
Geloof: RC
Verhuist op 70 jarige leeftijd nog naar Utrecht en trekt bij zijn zoon Wietze in. 
Erich, Sjabbe Franciscus (I325)
 
58 Bij 21 jaar zonder beroep Tilma, Eke Jans (I710)
 
59 Bij het huwlijk "Jongedochter van Dockum" Bruinsma, Janke Bastiaans (I72)
 
60 Bij huwelijk o/d klokslag van Bergum Jans, Tjalling? (I467)
 
61 Bij huwelijk Jongedochter wonende op Silverstraat te Franeker Brunia, Amtie Agges (I73)
 
62 Bij huwelijk Mede vroedschap deze stede Ennema, Johannes (I120)
 
63 Bij huwelijk van Warga Abes, Wiebe (I2)
 
64 Bij huwelijk van Warga Andries, Tjitske (I5)
 
65 Bij huwelijk wonende onder Damwoude Tjalles, Rinskje (I714)
 
66 Bij huwelijk wonende Swaagwesteinde o/d Damwoude Aebes, Janke (I3)
 
67 Bij huwelijk wonende te Ferwerd Takes, Dirk (I701)
 
68 Bij huwelijk wonende te Wartena Klaases, Sjoertje (I494)
 
69 Bijzonderheden:
Eesge Lammerts; overl. Oostermeer 22 sept. 1807 (61 jr, 6 ki.), tr. 2. O'meer 26 nov. 1797 Trijntje Alberts (bdn v O.), is 1798 huurder van het Schuilenburger vallaat (de sluis, zie notulen Int. Adm. Best. van 28 dec. 1798 en 21 jan. 1799, rekest om schadeloosstelling wegens slatting Kolonelsdiep); TIE S27 215, P26 123 (verkoop land 1808 door de erven); ki. Lammert (1808 te Oudwoude, op het Kollumer vallaat), Hendrik; Lijsbeth / Elisabeth; Teye (alle drie te O'meer); Allert (Opende), Lykele (te Marum, -> Westerhof) 
Westerhof, Eesge Lammerts (I1420)
 
70 Bron Grafsteen en bidprentje Erich, Johan Aloysius (I241)
 
71 Bronvermelding aangifte:
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1867
Aangiftedatum 15 oktober 1867, blad nr. 74
Janke Erich, geboren 14 oktober 1867
dochter van Wouter Erich en Barbara Kienstra
wonende te NiawierGeboorteakte Oostdongeradeel, 1867

Janke vertrekt 3-4-1905 naar Vught en neemt haar intrek in een een inrichting "Voorburg".
Haar ongehuwde zuster Jetske neemt op 20-4-1905 haar taken thuis over entrekt bij haar zwager en kinderen in. 
Erich, Johanna Wouters (I245)
 
72 Bronvermelding overlijden:
Overleden te Beetgum 29-6-1864 wnd aldaar
Oud 73 jaar Wedn van Grietje Frederiks Godgriedt Becks
acte 30-6-1864 no153 overl huis no 61 s'avonds 9 uurOverlijdensakte DirkJacobus Hoitsma 
Hoitsma, Dirk Jacobus (I420)
 
73 Bronvermelding overlijden:
Overlijdensakte Leeuwarden, 1929
Aangiftedatum 18 januari 1929, akte nr. 30
Levenloos kind, overleden 17 januari 1929
zoon van Antoon ErichOverlijdensakte Leeuwarden, 1929 
Erich, Levenloos (I278)
 
74 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F416
 
75 De achternaam van Wouter wordt ook wel geschreven als: Toorenmans, Torenmans of Tooremans. Toremans, Wouter (I719)
 
76 De grote vraag is kan Frans Christiaan Erich uit dit gezin afkomstig zijn?

Pro: Hij past, met zijn nog steeds zeer onzekere, geboortedatum (23 apr 1762) precies in het tijdsgat tussen eerste en tweede kind.
Pro: De enige Erich's in de regio Leeuwarden, Coevorden en Nijeveen (overlijdensakte van Juliana) in dit tijdsvak naast Frans Christiaan (Dokkum) en Hendrik Alberts (Harlingen).
Pro: Militair net zo als de eerste drie generaties achter Frans Christiaan.

Con: Johan Joost Evangelisch Luters en Frans Cristiaan was Rooms Katholiek maar dat kan hij geworden zijn voor zijn vrouw.
Con: Johan Joost had volgende de militaire administratie drie kinderen. Maar het zou kunnen dat één van de huidig geregistreerde kinderen vroeg is gestorven dus maar op zoek naar hun sporen in de regio. Deze Erich's heten te pas en te onpas "Erich", "Erik", of "Ehrich".  
Gezin F530
 
77 De locatie van overlijden is vermoedelijk in arbeids/concentratie kamp Liebenau in Graz (Oostenrijk). Ik heb informatieverzoeken gericht aan het archief van dit kamp en aan het Internationale Rode Kruis. Nu geduldig afwachten wat er terug komt als antwoord. Westerhoff, Dominicus (I1412)
 
78 De naam van de fiesten zaak was "De Econoom" in de breedstraat Erich, Franciscus (I193)
 
79 De schrans in Huizum
In 1736 Huisman tot Bilgaard 
Doekes, Sijbren (I105)
 
80 Dedoopt in de hervormde gemeente van Blija en Hogebeintum Fransen, Trijntje (I375)
 
81 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. (I335)
 
82 Drie opvolgende huwelijks proclematien waarvan de laatste op 12-4-1761en diezelfde namiddag te Warga getrouwd. Gezin F246
 
83 Drie wettige Huwelijks proclamatien op 24-4-1750 en tevens op die dag getrouwd voor de hervormde gemeente van Marrum en Westernijkerk. Gezin F218
 
84 Drie zondaagse Proclamatien voor de Hervomde gemeente van Hallum en Westernijkerk waarvan de laatste op 30-5-1784, en met attestatie vertrokken naar Ferwert. Huwelijk proclamatie voor de hervormde kerk van Ferwert op 16,23 en 30 mei 1784 rn tevens getrouwd op die dag. Gezin F88
 
85 Drs Ind. Recht Rijksambtenaar Buitenlandse zaken, Bestuursabtenaar Ned. Indi Erich, Johan Albertus (I240)
 
86 Echtelieden Bouwlieden in de gemeente Diepenheim Gezin F37
 
87 Echtelieden wonende Achter de Hoven bij Leeuwarden Gezin F237
 
88 Elisabeth wordt aan de oostzijde van de kerk van Dokkum begraven waar Wouter nog geen maand later ook begraven zal worden. Jilles, Elisabeth (I474)
 
89 Enig kind en geboren op de westersingel
Had zelf 10 kinderen. 
Erich, Sjabbe Franciscus (I326)
 
90 Er zijn aanwijzingen dat het geboorte jaar 1762 zijn. Maar dat is onwaarschijnlijk. In de geboorte akte stond dat hij 64 jaar oud was. E(h)rich, Frans Christianus (I207)
 
91 gaat in 1931 naar Nijmegen
En komt eind 1932 weer terug naar zijn ouderlijk huis.
Beroep Coupeur 
Erich, Wouter Herman (I358)
 
92 Geboorte datum volgens Dirk de Jager 14-9-1810 Erich, Barbara (I153)
 
93 geboren 1776 Gelukstadt, overleden 2 mrt 1825 aan boord van het kofschip "Juffrouw Magrieta Hendrika" van Harlingen. te Loefwaard overboord in de Noordzee is gevallen en verdronken, huwt met Feikjen Klaases Bloemsma op 19 mei 1805 Harlingen, buitenvaarder in leven, kinderen: Antje, geboren 22 aug 1808 Harlingen, Wiepke, geboren 29 mrt 1807 Harlingen, Klaas E, geb 20 dec 1811 Harlingen, (ih huwelijksregister vermeld als: Hendrik Ennig); hu Grote Kerk Harlingen 1805, dopen Grote Kerk Harlingen 1807, 1808, Burgerlijke Stand Harlingen 1811 geboorten, 1825 overlijdens, 1826 overlijdens, 1834 huwelijken; gebruiker van E206, varensgesel; eigenaar is Sipke Schoonbergen, 1814. (B204) ; Erich, Hendrik Alberts (I924)
 
94 geboren 20 dec 1811 Harlingen, huwt met Wilhelmina Schmidt (gk), op 4 jan 1837 Harlingen; varenspersoon, schutter 1 ste Mobiele Vriese Schutterij, zoon van Hendrik Alberts E, en Feikjen Klaases (Bloemsma); Burgerlijke Stand Harlingen 1811 geboorten, 1837 huwelijken; Erich, Klaas (I926)
 
95 geboren 22 aug 1808 Harlingen, gedoopt 13 sep 1808 Harlingen, Nederlands Hervormd, overleden 27 mrt 1875 Harlingen, huwt met Auke Jansen op 28 mrt 1839 Harlingen, spinster, dochter van Hendrik E, en Feikjen Klaases; dopen Grote Kerk Harlingen 1808, Burgerlijke Stand Harlingen 1839 huwelijken, 1875 overlijdens, bevolkingsregister Harlingen 1851 C-155, G-152, H-83, 90; oud 31 jaar, geboren en wonende te Harlingen. 1839, wijk B137; volkstellingsregister 1839; Erich, Antje Hendriks (I142)
 
96 Geboren Amsterdam op basis van het artikel uit Velsen Valks, Hendricus Johannes Maria (I1395)
 
97 gecremeerd op Ookmeer te Amsterdam Smit, Alida (I678)
 
98 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. (I126)
 
99 Gehuwd op 24-2-1732 Gezin F108
 
100 Gehuwd voor de de Burgelijke gemeente van Franeker 15-10-1756
Gehuwd voor de Nederlands Hervormde gemeente Franeker 24-10-1756 
Gezin F103
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»