De Erich stamboom

Sporen van een opvallende familienaam

Aantekeningen


Treffers 201 t/m 245 van 245

      «Vorige 1 2 3 4 5

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Overleden onder Hallum Dijkstra, Sjabbe Johannes (I103)
 
202 Overleden op de zeereis tussen Havanna (Cuba) en Amsterdam. Pas zes maanden later is aangifte gedaan. Vermoedelijk door de lange duur van de reis. Erich, Klaas (I926)
 
203 Overleden te Leeuwarden 5-2-1820 Akte 7.2 Oud 60 jaar Arbeider Huisnr 282 Wijk letter E 's Avonds 6 uur van Schage, Adrianus (I645)
 
204 Overleed in 1918 aan de gevolgen van de Spaanse Griep. Huitenga, Gerrit (I947)
 
205 PLAC Afgekeurd wegens gebreken Erich, Theodorus (I336)
 
206 PLAC Wegens broederdienst vrijgesteld Erich, Walterus Franzes (I343)
 
207 register van graven en begraven aan de westzijde van de kerk Dokkum, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 184, aktenummer 310
Gemeente: Dokkum
Periode: 1760-1828
Opm: Begraven in graf nr. M48 
Toremans, Romana Wouters (I718)
 
208 RK
Adres: B002 
Barendsma, Franciscus Eerig (I19)
 
209 RK Gezin F446
 
210 RK Dorenstouter, Petrus Ludovicus (I1161)
 
211 Rooms Katholiek gedoopt Brinkers, Johan Bernard Matthias (I65)
 
212 Rooms Katholiek gedoopt Jacobs, Tiedje (I462)
 
213 Rooms Katholiek gedoopt Kooten, Akke (I503)
 
214 Rooms Katholiek gedoopt Toremans, Romana Wouters (I718)
 
215 RoomsKatholiek Jilles, Elisabeth (I474)
 
216 Sietske is 1 december 1954 met de handschoen getrouwd te Leeuwarden. Frans was toen al twee jaar in Zuid-Afrika aan het werk voor de spoorwegen. Sietske ging pas in het begin van 1956 per boot naar Zuid Afrika.
 
Gezin F167
 
217 Ten tijde van zijn huwelijk Vaandrig in het eerste regiment van Oranje Nassau in garnizoen te Nijmegen.
Geboren te Hoya in het Hanoverse.  
Erich, Christoffel (I1664)
 
218 Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 28188
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Bijzonderheden:
Jan Hedzers (de Boer; boer te Grouw (1805), tr. Tietjerk 29 mei 1791 Baukje Sipkes, bdn v Tietjerk, zij geb. Marrum 16 sept. 1762 (dr v Sipke Gerrits en Janke / Jantje Ydes), beiden op belijd. gedoopt Grouw 4 mei 1800; ki.: Hedzer, geb. Grouw 8 juni 1798, ged. ald. 8 juni 1800

In bovenstaande akte staat Jan Hedzers vermeld met achternaam "de Boer" De achternaam die ook zijn broer na 1811 nog voert. 
Tiemersma, Jan Hedzers (I1516)
 
219 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F83
 
220 Tweeling de Jong, Trijntje Luitzens (I878)
 
221 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F192
 
222 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F127
 
223 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F68
 
224 Verhuist 23-2-1902 naar Utrecht Erich, Wietze Sjabbes (I347)
 
225 verhuist 25-9-1903 naar Tubbergen Erich, Hermanus (I226)
 
226 Verhuist vermoedelijk 12-10-1905 naar Steenwijkerwold
Is op 29 augustus 1910 toegetreden tot een katholieke zusterorde in Raalte. 
Erich, Eeke Sjabbes (I179)
 
227 Vermeld staat Hallum en Hantumhuizen als locatie. Gezin F287
 
228 Vermoedelijk overleden op XX maart 1892. Dit vermoeden gebaseerd op een uittreksel van 1914 uit het bevolkingsregister van Amsterdam (zie gekoppeld bestand) waar in de kolom "Dagtekening van overlijden" een datum staat waar ik nog niet uit heb kunnen herleiden op welke dag maar wel in maart van 1892. De locatie is een aanname omdat het gezin toen in Amsterdam verbleef.

Akte zelf nog niet gevonden. Mocht iemand denken te kunnen lezen welke datum er staat dan verneem ik dat graag. Mijn gokken zijn tot dusver 11, 21 en 31 geweest. Maar gebaseerd op deze data's heb nog geen akte kunnen vinden in Amsterdam.

Bronnen: bevolkingsarchief van Leeuwarden en Amsterdam 
Erich, Francisca (I191)
 
229 vertrekt 16-11-1907 naar Doesburg Erich, Janke (I235)
 
230 Vertrekt met haar man Johannes Postma en haar kinderen Sibbeltje, Baukje en Geeske in 1898 van Dantumawoude naar Duitsland Hooghiemstra, Catharina (I437)
 
231 Verzetsnaam "De Schipper"  Erich, Johannes Joseph (I253)
 
232 via mail ontvangen Bron (S23)
 
233 Vier kinderen Quotatie Ferwerderadeel Jans, Yde (I468)
 
234 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F8
 
235 volgens de Jager overlijd Wouter in Dokkum Hooghiemstra, Wouter Baukes (I445)
 
236 Volgens dhr. van der Meulen uit Bergum is Henk gestorven aan hoogspanning. Erich, Hendrikus (I220)
 
237 Volgens het onderzoek van Dirk de Jager was de huwelijksdatum 27-10-1792 Gezin F124
 
238 Voor huwelijk wondende te Westernijkerk Ritskes, Trijntje (I618)
 
239 Voor huwelijk wonende te Cornjum Pieters, Marijke (I590)
 
240 Vrijgesteld wegens broederdienst
12-9-1894 Beroep blikslager 
Erich, Franciscus (I194)
 
241 Walterus wordt zowel als het archief van Franeker als in Harlingen als overleden vermeld. Echter is onduidelijk waar hij precies is overleden. Ik heb hier gekozen voor Franeker. Erich, Walterus Franzes (I343)
 
242 Wijk nr 6 Huis nr 109 Toremans, Wouter (I719)
 
243 Woont in 1884 met haar ouders in Amsterdam Erich, Janke (I234)
 
244 Woont in 1903 te Franeker, in 1928 te Midlum
Beroep: Arbeider 
Hooghiemstra, Hendrikus (I936)
 
245 Zie krantenknipsel Gezin F186
 

      «Vorige 1 2 3 4 5