De Erich stamboom

Sporen van een opvallende familienaam

Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 245

      «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Huwlijks proclamatie op 5, 12 en 19 mei Gezin F64
 
152 Ik heb met Martijn uitvoerig gemailt. De mailwisseling is begonnen omdat ik ontdekte dat ook hij informatie publiceerde over Bauke Tjerks Hooghiemstra op zijn website. Ik had kort daarvoor aantal foto's van de familie Hooghiemstra mogen scannen bij Koos Hooghiemstra. En die heb ik aangeboden. Bron (S9)
 
153 In 1747 quotisatie Dantumadeel Van gering vermogen.
In 1764 Kooman te Dockum 
Keimpes, Bastiaan (I491)
 
154 In 1749 te Hogebeintum Gemene boer 7 kinderen Quotisatie Ferwerderadeel Tjalles, Frans (I713)
 
155 In de geboorte akte van dochter Julinana geboren in Coevorden staat haar naam geschreven als "Millerin" En voornaam Barbera. De vraag komt op of dit dezelfde persoon is maar gezien de periode waarin ze kids hebben en de toevaliigheid dat soldaat Johan Joost Erich aan haar verbonden is lijkt me een redelijke zekerheid te geven. Muller, Anna Catharina (I1048)
 
156 In de hervormde kerk van Franeker Gezin F235
 
157 In de huwelijksakte van hun dochter werd de naam "van der Meer" vermeld. van der Meulen, Hiltje Aukes (I1586)
 
158 In het bidprentje staat geboortedatum 29 mei 1880 maar het archief vermeld op de geboorte acte 30 mei. Stoelinga, Wijnanda (I692)
 
159 In het familie onderzoek van Piet Coelewij stond ook nog een Elisabeth Erich vermeld als kind uit dit gezin. Ze was geboren op 21-2-1919. Maar vanuit de familie krijg ik de melding dat dit niet klopt. Tot nader order koppel ik I182 los van dit gezin. Gezin F123
 
160 In meerdere geboorte aktes van de kinderen van Janke staat vermeld dat Janke ongelovig is. Dijkstra, Janke Sjabbes (I101)
 
161 Inwonende bij ouders op 31 jarige leeftijd. Tilma, Jan Piers (I711)
 
162 Is gecremeerd maar haar urn ligt haar man in de kist. Erich, Carolina Geertruida Maria (I169)
 
163 Is geemigreerd naar Australie (bron Jose Arends) Erich, Antonius (I146)
 
164 Jaar berekend op basis van de de vermelding in de overlijdensakte 1814 min leeftijd 52 is 1762. Jorna, Sibbele Dirks (I482)
 
165 Jaartal bepaald op basis van de in de overlijdens akte vermelde 86 jarige leeftijd. van der Galien, Sjoerd Sybes (I1512)
 
166 Jan en Beitske Erich zaten midden in een verhuizing van de Bachstraat naar de van Loonstraat. Zij zat tijdelijk bij haar dochter Dicky Schaafsma in de Dirk Boutstraat en zat plotseling dood in de stoel. Oorzaak: Hartaanval Pheifer, Beitske (I581)
 
167 Jannet is de jongste dochter van mijn oom Fons. Het was mijn moeders petekind. Zij heeft inderdaad op 15 jarige leeftijd een ongeluk gehad. Ze is van haar paard gevallen en overleden. Ik weet nog dat mijn moeder er kapot van was.
 
Erich, Jannetje Josephina Maria (I1137)
 
168 Johannes (Jan) Theodorus Erich was machinist bij een rondreizende kermis. Hij heeft Beitske waarschijnlijk in Holwerd op die manier leren kennen.Hij heeft samen met Beitske op vele plaatsen gewoond o.a. in Noord Holland (Den Helder/Koegras) en later in Leeuwarden in haast elke wijk. Zij hebben 6 kinderen gekregen. Dirk Pheifer en ook later Klaas Pheifer en Pietje Kampstra hebben bij in dit gezin in gewoond. 11 personen in vaak kleine woningen. Gezin F140
 
169 Johannes ligt begraven op het Ereveld Loenen Erich, Johannes Joseph (I253)
 
170 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Gezin F430
 
171 Kinderloos Duipmans, Ludgerus Berends (I112)
 
172 Kooms Katholiek gedoopt Schepers, Maria Petronella (I660)
 
173 Later Kooten genoemd
Bij huwelijk wonende te Warga 
Hilles, Jan (I417)
 
174 Leeuwarden, huwelijken 1792
Vermelding: Ondertrouw op 26 oktober 1792
Man : Frans Christiaan Erich afkomstig van Dokkum
Vrouw : Romkje Wouters Toremans afkomstig van Leeuwarden

Gestandaardiseerde namen: FRANS en ROMKJE WOUTERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785-1798
Inventarisnr.: 914
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


 
Gezin F125
 
175 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. (I1095)
 
176 Matrin: Antje Jans Kooten, Akke (I503)
 
177 Matrin: Aukje Andries Wiebes, Akke (I770)
 
178 Matrin: Lisabeth Jans
Bij huwelijk wonende te Wartena 
Jacobs, Tiedje (I462)
 
179 Met attestatie overgekomen vanuit Blya Huwelijk te Lieve Vrouwenparochie28-4-1743 Gezin F259
 
180 Mogelijk kan het patroniem ook "Andries" of "Meinderts" (in de overlijdensakte van zus Grietie) zijn. Antje Anders (I1632)
 
181 Mogelijkheid? https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/d98dc32e-0644-412d-a37e-1ea73bf249cd?person=fd5c25a2-2b59-47aa-96f4-06a93c71ecb0 Alderts, Doetje (I1421)
 
182 NA drie huwelijk proclamatien Hervormd Gezin F53
 
183 Na drie wettelijke proclamatien Gezin F258
 
184 Nederlands Hervormd Erich, Wiepke Hendriks (I344)
 
185 Nog geen maand later dan zijn echtgenote Elisabeth wordt ook Wouter begraven aan de oostzijde van de kerk Dokkum. Toremans, Wouter (I719)
 
186 Officiële roepnaam Frans maar in dagelijk leven Hans. Erich, Franciscus Theodorus Albertus (I1009)
 
187 Ondertrouw 20-7-1703 Gezin F106
 
188 Ondertrouw gerecht 4-6-1802
Huwelijk voor gerecht 20-6-1802
Ingeschreven Hervormde gemeente 20-6-1802 
Gezin F107
 
189 Ondertrouw voor de burgelijke gemeente 14-10-1783
Huwelijk voor de hervormde kerk 26-10-1783 
Gezin F295
 
190 Ondertrouw voor de burgelijke gemeente van Franeker 13-2-1762 Gezin F215
 
191 Ondertrouw voor het gerecht te Franeker 5-2-1670 Gezin F66
 
192 Ongehuwd overleden
beroep schoenmaker 
Erich, Frans Wouters (I209)
 
193 Ongehuwd overleden. Steggerda, Franciscus (I685)
 
194 OP 5-4-1732 Attestatieverleend door de Nederlands Hervormde Kerk om elders te trouwen. Echtpaar is doopsgezind. Gezin F321
 
195 Op 53 jarige leeftijd als beroep "Kuipersche" en gereformeerd als geloof (zie registratie burgerlijke stand). Erich, Elisabeth Franciscus (I184)
 
196 Op de Internetmagazine "Friesland zoals het was" staat ook een artikel over Johannes Joseph Erich.

http://www.frieslandzoalshetwas.nl/?q=1&z=1&aflnr=9&artid=16 
Erich, Johannes Joseph (I253)
 
197 Overelden op 43 jarige leeftijd Gezin F252
 
198 Overleden aan boord van de Aurelia tussen Cannes en Tilbury op 46.09 Noorderbreedte en 7.08 graden westerlengte (volgens overlijdensakte) Min, Jannetje (I549)
 
199 Overleden in de Amelandstraat Nalatende haar man en drie kinderen Hillebrandus, Anna Catharina (I416)
 
200 Overleden onder Ferwerd Tilma, Pier Jans (I712)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»